Formularz zgłoszeniowy

Montaż i serwis klimatyzatorów RAC, PAC Mitsubishi Heavy Industries
2020-05-12, godz.: 10:00 - 13:00
180 zł netto
ON-LINE

Zgłoszenie na szkolenie jest już niemożliwe.

Dane podane w formularzu umieszczone zostaną na certyfikacie autoryzacyjnym
Pola oznaczone * są obowiązkowe
Zgoda na e-fakturę: Niniejszym akceptujemy otrzymywanie faktur VAT i faktur korekt w formie elektronicznej ... rozwiń »w formacie PDF na zasadach określonych w art. 106n ust. 1 ustawy o VAT od firmy ELEKTRONIKA S.A. na adres mailowy:
Obie strony potwierdzają, że faktury VAT i faktury korekty wystawiane i przesyłane we wskazanym trybie z podanych powyżej adresów e-mailowych będą uznawane za autentyczne co do pochodzenia « ukryj
Dodaj kolejnego uczestnika

Zgłoszenie na szkolenie jest już niemożliwe.

Administratorem danych osobowych jest Elektronika S.A. z siedzibą: 81-212 Gdyna, ul. Hutnicza 3. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane zgodnie z prawem, w celu m.in. świadczenia usług i archiwizacji. Nie udostępnimy danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.