Formularz zgłoszeniowy - dane uczestnika

Budowa i serwis instalacji VRF Mitsubishi Heavy Industries
2019-11-05, godz.10:00 - 16:00
330 zł netto
Warszawa, ul.Puławska 538

Dane firmy

Dane podane w formularzu umieszczone zostaną na certyfikacie autoryzacyjnym Mitsubishi Heavy Industries
Pola oznaczone * są obowiązkowe
Zgoda na e-fakturę: Niniejszym akceptujemy otrzymywanie faktur VAT i faktur korekt w formie elektronicznej ... rozwiń »w formacie PDF na zasadach określonych w art. 106n ust. 1 ustawy o VAT od firmy ELEKTRONIKA S.A. na adres mailowy:
Obie strony potwierdzają, że faktury VAT i faktury korekty wystawiane i przesyłane we wskazanym trybie z podanych powyżej adresów e-mailowych będą uznawane za autentyczne co do pochodzenia « ukryj

Dane uczestnika

Dodaj kolejnego uczestnika
Administratorem danych osobowych jest Elektronika S.A. z siedzibą: 81-212 Gdyna, ul. Hutnicza 3. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane zgodnie z prawem, w celu m.in. świadczenia usług i archiwizacji. Nie udostępnimy danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.